Στο μυαλό του Τζον Τάραμας

Έδειχνε σε εξαιρετική φυσική κατάσταση – είναι “βασική προϋπόθεση για να αντέχεις το στρες”. Ενώ μέσα στη φενάκη του δωρεάν αλκοόλ και της περιρρέουσας ευθυμίας, εκείνος παρήγγειλε γάλα με μία ζαχαρίνη, “γιατί τονώνει τη συγκέντρωση”.